vokiečių-lietuvių  lietuvių-vokiečių
zodynas

egzaminas vokiškai

[taisyti]

egzaminas

Prüfung f -, -en; brandos atestato egzaminai Abitur n -s, -e; išlaikyti brandos atestato egzaminus das Abitur bestehen[machen]; išlaikyti egzaminą eine Prüfung ablegen